Stichting Effost

De European Federation of Food Science and Technology (EFFoST) faciliteert kennis en technologie uitwisseling tussen food professionals. EFFoST creëert kansen voor voedingswetenschappers, ingenieurs, technologen, beleidsmakers en bedrijven op het gebied van voeding en voedselgerelateerde gebieden om verbinding te maken en samen te werken met als doel de acceptatie van nieuwe technologieën en ontwikkelingen te vergroten. Door de verdere ontwikkeling van voedingswetenschap en -technologie te ondersteunen, wil EFFoST de productie van duurzaam en gezond voedsel voor iedereen in een veranderende wereld bevorderen.

Voor wat betreft de onderzoeksprogrammering ondersteunt TKI Agri & Food innovatie met een aantal eigen regelingen en biedt cofinanciering voor bijvoorbeeld EU-projecten. Dat heeft inmiddels geresulteerd in de uitvoering van zo’n 500 grote en kleinere onderzoeks- en innovatieprojecten: TKI-projecten, MIT-projecten, NWO-projecten en EU-projecten die (mede) met financiële steun van TKI Agri & Food worden uitgevoerd.

Dit bedrijf is gevestigd op het Business & Science Park Wageningen.

Algemene informatie

Iedereen op de campus

Zie wie er verder op de campus is: