Over Wageningen Campus

Wageningen Campus is een plek voor ontmoeting en verbinding tussen kennisorganisaties, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en starters. Op Wageningen Campus weten we dat het delen van kennis net zo belangrijk is als het ontwikkelen van kennis, daarom biedt de campus tal van mogelijkheden voor ontmoeting, samenwerking en inspiratie.