Eelerwoude

Eelerwoude werkt aan een natuurinclusieve leefomgeving. Wij zijn gespecialiseerd in natuurinclusief ontwikkelen, inrichten en beheren van zowel het landelijk als stedelijk gebied. In de drie fases maken wij slimme combinaties tussen gebieden, gebouwen, gebruikers en natuur. Met deze manier van werken dragen wij bij aan vier belangrijke, maatschappelijke thema’s: klimaatbewust werken, de transitie naar duurzame energie, verhogen van de biodiversiteit en streven naar een gezonde leefomgeving.

Algemene informatie

Iedereen op de campus

Zie wie er verder op de campus is: