Nieuws

Sharing is the Future – Campus Connect

Gepubliceerd op
18 april 2023

Campus Connect stimuleert contact, verbinding en kennisoverdracht tussen professionals op Wageningen Campus. Op donderdag 6 april stond Campus Connect in het teken van het delen van onderzoeksapparatuur en innovatiefaciliteiten. Geavanceerde onderzoeksapparatuur is beschikbaar voor gedeeld gebruik, zowel voor onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) als ook voor andere kennisinstellingen en bedrijven. Kansen en mogelijkheden voor het delen en gezamenlijk investeren in onderzoeksapparatuur en innovatiefaciliteiten stonden centraal tijdens Campus Connect en gebruikerservaringen werden volop uitgewisseld.

Anne Mensink, Manager Wageningen Campus & Shared Research Facilities en Mascha Rasenberg, Account Manager Shared Research Facilities (SRF) binnen WUR, verzorgden het welkom en de introductie van het programma. ‘Shared Research Facilities’ is het aanspreekpunt voor het gedeeld gebruik van onderzoeksapparatuur en -faciliteiten, en ook voor eventueel benodigde investeringen. SRF biedt onderzoekers van kennisinstellingen, universiteiten en bedrijven de mogelijkheid gebruik te maken van geavanceerde onderzoeksfaciliteiten. Daarbij worden continue nieuwe investeringen gedaan.

Waarde in delen van onderzoeksfaciliteiten

“Die apparatuur willen we ook delen”, geeft Mensink aan. “In het delen zit waarde, omdat daardoor nieuwe en gedeelde inzichten ontstaan en innovatie wordt gestimuleerd. Onze ambitie is om een toppositie te behouden met geavanceerde apparatuur die open staat voor gebruik, en met deze apparatuur te werken aan interne en externe samenwerkingen”.

“We kijken naar wat individuele onderzoeksgroepen nodig hebben, of naar waar identieke behoeften aan onderzoeksapparatuur aanwezig zijn. Vervolgens bepalen we welke investeringen we gaan doen. De apparatuur wordt opengesteld voor gedeeld gebruik, en men betaalt alleen voor de uren dat men gebruik maakt van het apparaat. Dat zorgt ervoor dat ook starters of onderzoekers met weinig budget, toch hun onderzoek kunnen doen”, zegt Rasenberg.

“Een ander groot voordeel van gedeeld gebruik is de kennisuitwisseling. Door elkaar rond de onderzoeksfaciliteit te ontmoeten, is er ruimte voor een gesprek en ontstaan nieuwe ideeën en mogelijkheden voor verdere samenwerking,” vervolgt Rasenberg. “Er zijn circa vierhonderd gedeelde onderzoeksfaciliteiten beschikbaar, de meeste zijn te vinden op de Wageningen Campus zelf. Er zijn ook voorbeelden van faciliteiten die elders beschikbaar zijn, bijvoorbeeld de MRI-scan in Ziekenhuis Gelderse Vallei, en de Robolector bij Universiteit Utrecht. 230 Van deze apparaten zijn ook te gebruiken door externe partners”.

Voorbeelden van gedeelde faciliteiten

Gedurende Campus Connect werd stilgestaan bij vier voorbeelden van gedeelde onderzoeksfaciliteiten. Allereerst de supercomputer Anunna beschikbaar bij WUR.

High Performance Computing Cluster (HPC) – Anunna

Met SRF-subsidie is onlangs geïnvesteerd in een High Performance Computing Cluster (HPC/Anunna) die open staat voor delen met geïnteresseerden. Alexander van Ittersum, Product Owner Compute & Platform Solutions en Research IT Solutions, vertelt er over.

“Met Anunna worden grote hoeveelheden data verwerkt en wordt belangrijk onderzoek gedaan. De HPC staat in één van de twee datacenters van WUR, en wordt op dit moment uitgebreid en vernieuwd. Daarvoor is een investering van 2,1 miljoen euro gedaan. De vraag naar gebruik van deze supercomputer is in de afgelopen tijd erg gegroeid, als gevolg van stijgende inzet van data driven science, Articifical Intelligence en machine learning.

Naast de inzet voor diverse onderzoeksdoeleinden, zoals weer-en klimaatmodellen en het in kaart brengen van genomen, speelt Annuna een belangrijke rol bij educatie. Studenten kunnen met het high performance computer cluster experimenteren met grote hoeveelheden data. Om in te spelen op deze ontwikkelingen was er flinke uitbreiding nodig. Zonder de centrale support vanuit Shared Research Facilities was dit niet mogelijk geweest.”

Van Ittersum noemt dat er diverse cursussen voor gebruik van de HPC worden aangeboden. “Het is ook mogelijk om Annuna gedurende een bepaalde periode uit te proberen. Bij regelmatig gebruik kan daarvoor een vaste prijs worden afgesproken met een korting”.

Netherlands Plant Eco-phenotyping Centre - NPEC

Het tweede voorbeeld van een gedeelde onderzoeksfaciliteit is NPEC, een gezamenlijk initiatief van Wageningen University & Research en de Universiteit Utrecht, mede gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). “Planten kunnen hier tijdens de groei o.a. gevolgd worden door middel van kleuren- en 3D camera’s. De klimaatinstellingen rondom de planten, zoals licht en luchtvochtigheid, kunnen zeer nauwkeurig worden ingesteld. Zo kunnen de optimale groeiomstandigheden worden gerealiseerd”, vertelt Rick van de Zedde, Project Manager Netherlands Plant Eco-phenotyping Centre.

“Door aanwezig te zijn bij deze Campus Connect willen we mensen bereiken die niet per se van de techniek zijn, maar die wel veel met planten werken. Juist die personen willen we aantrekken om met ons samen te werken”, vervolgt Van de Zedde. “Er zijn regelmatig diverse rondleidingen en er zijn volop mogelijkheden met betrekking tot het uitvoeren van pilots. Ook is NPEC kas virtueel toegankelijk middels een 3D virtuele tour.

Naast labonderzoek is vanuit NPEC is ook apparatuur beschikbaar voor veldonderzoek. Dat gebeurt bijvoorbeeld op proefvelden van veredelaars. “NPEC brengt onderzoekers en bedrijven bij elkaar. Enkele bekende gebruikers zijn Syngenta, Enza Zaden en Bejo Zaden”, vertelt Van de Zedde. Hij benadrukt dat de focus ligt op effectieve en efficiënte inzet van data. “Het gaat niet om zoveel mogelijk data, maar het gaat erom dat de data op de juiste manier worden verwerkt en aangeboden, zodat de betreffende onderzoeker, naast alle ruwe data, ook snel de belangrijkste bevindingen, bijvoorbeeld de verschillen tussen groeicurves van meerdere rassen, kan inzien.”.

Foodvalley NL – Fermentatielab Smaakpark Ede – Insect Experience Center Barneveld

De afsluitende presentatie wordt gegeven door Emmanuel Anom van Foodvalley NL. Hij vertelt enthousiast over de deeleconomie, en hoe belangrijk deze manier van denken en werken voor Foodvalley NL is. “De deeleconomie verandert de manier van hoe we samenwerken en innoveren. Het is voor ons belangrijk om pilotfaciliteiten deelbaar te maken. ”Een goed voorbeeld is het Fermentatielab op het Smaakpark in Ede. Dit lab is ontstaan vanuit de samenwerking tussen ‘Shared Research Facilities’ WUR en Foodvalley NL gefinancierd door subsidie uit de Regiodeal.

Op het Smaakpark zijn labruimtes beschikbaar met de benodigde fermentatie apparatuur en er is een directe testmogelijkheid met innovatief voedsel in het naastgelegen restaurant.

Een ander voorbeeld is het Insect Experience Center in Barneveld, waarbij met vliegen en larven wordt geëxperimenteerd voor diervoerder”.

“Wij begrijpen het belang van investeringen in apparatuur”, vervolgt Emmanuel. “Vanuit de Regiodeal is hier geld voor beschikbaar gemaakt, onder andere het Pilot Facilities Fund waaraan ook starters en MKB kunnen deelnemen door middel van investeringsvouchers”. Meer informatie hierover is verkrijgbaar via Foodvalley NL.

Meer weten over Shared Research Facilities - WUR?