Nieuws

Radicle Crops heeft een missie: van quinoa een wereldwijd gewas maken

Gepubliceerd op
18 september 2023

Radicle Crops, gevestigd op de campus in Wageningen, is een innovatief bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en toepassing van geavanceerde veredelingstechnieken om de introductie van nieuwe gewassen in ons voedselsysteem te versnellen. Hun favoriete kandidaat is het supergraan uit de Andes: quinoa. Volgens Managing director Andrés Torres Salvador en zijn collega's bij Radicle Crops heeft quinoa de potentie om de landbouw en het voedingspatroon van de wereldbevolking te transformeren.

Wat is de missie van Radicle Crops?

“Onze missie is het aanpakken van het gebrek aan diversiteit in de landbouw en in wereldwijde voedingspatronen. Vandaag de dag is de landbouw afhankelijk van een verrassend klein aantal gewassen. Door steeds weer dezelfde gewassen te consumeren en te verbouwen hebben we de veerkracht van ons voedselproductiesysteem verzwakt. Boeren over de hele wereld hebben behoefte aan nieuwe alternatieven die voedzamer, beter bestand tegen klimaatverandering en milieuvriendelijker zijn. Maar ze hebben ook gewassen nodig die een redelijk inkomen kunnen genereren.

Radicle Crops is een genetisch onderzoeks- en teeltbedrijf met een primaire focus op het doorontwikkelen van nieuwe gewassen. Ons doel is het versnellen van de aanpassing en domesticatie van bestendige landbouwgewassen die door overheden en commerciële veredelingsbedrijven over het hoofd zijn gezien. Ons streven is om de nieuwste innovaties in de gewasteelt te gebruiken om de aanpassing van deze nieuwe gewassen aan moderne productiesystemen te versnellen, zodat er minder input nodig is, terwijl tegelijkertijd voedingsmiddelen met een hoge voedingswaarde worden geproduceerd. Onlangs hebben we een enorme technologische doorbraak bereikt: we hebben een CMS-gebaseerd F1 hybride zaadproductiesysteem voor quinoa geïntroduceerd. F1 hybrides hebben eerder al een revolutie teweeggebracht in de maïsteelt. We zijn ervan overtuigd dat het hetzelfde zal doen voor quinoa.”

Een gezondere planeet heeft behoefte aan meer diversiteit voor wat betreft landbouw en voedingspatronen: quinoa en andere onderbenutte gewassen, zoals lupines, kunnen ons helpen onze voedselproductiesystemen te versterken.

Waarom quinoa?

“Quinoa is een bijzonder gewas. Het is goed bestand tegen droogte en zoute omstandigheden, en kan voedsel opleveren in schrale landbouwgrond waar de traditionele gewassen moeite hebben om te groeien. Bovendien is quinoa glutenvrij en wordt het beschouwd als een van de weinige plantaardige bronnen van 'volledige eiwitten' voor menselijke voeding. Deze eigenschappen maken quinoa tot een ideaal gewas voor een plantaardige toekomst, helemaal in lijn met de duurzaamheidsdoelstellingen.

Quinoa wordt al duizenden jaren geteeld aan der anden van de zoutvlakten van de Andes in Zuid-Amerika, met name in Peru en Bolivia. Hoewel tachtig procent van de wereldwijde quinoaproductie nog steeds afkomstig is uit deze regio, wordt het gewas op veel meer plaatsen in de wereld geteeld sinds de voedsel- en landbouworganisatie FAO 2013 uitriep tot het Internationale Jaar van Quinoa. Sindsdien is quinoa de hele wereld overgegaan; inmiddels wordt deze graansoort in meer dan 123 landen geteeld. De consumptie is sindsdien wereldwijd verviervoudigd. Quinoa wordt steeds populairder in de voedingspatronen van geïndustrialiseerde landen en is een favoriet bij mensen die op zoek zijn naar gezonde en duurzame voeding. Maar voedzaam eten zou voor iedereen haalbaar moeten zijn. Bij Radicle Crops is het ons doel om quinoa op grote schaal beschikbaar en toegankelijk te maken voor iedereen, door variëteiten te ontwikkelen die overal ter wereld kunnen gedijen, terwijl ze tegelijkertijd productief genoeg zijn om de telers een concurrerend inkomen en consumenten een eerlijke prijs te bieden.”

Wat zijn de uitdagingen voor Radicle Crops?

“Net als de meeste innovatieve startups schuilt onze grootste uitdaging in het creëren van voldoende inkomsten om te voldoen aan onze groeiende ambities. We hebben een trouwe klantenbasis voor onze variëteiten en een stabiele bron van inkomsten om ons uitzonderlijke team en de kapitaalintensieve innovatiepijpleiding te ondersteunen, maar onze ambitie is om van quinoa een wereldwijd gewas te maken.

Wij werken hard aan de ontwikkeling van de gewassen van de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat quinoa en andere vaak over het hoofd geziene landbouwgewassen de drijvende kracht zullen zijn achter een gezonder, diverser en veerkrachtiger voedselsysteem. Het is absoluut noodzakelijk dat we overgaan op duurzamere voedselproductiesystemen, aangezien klimaatverandering een onmiskenbare realiteit is. Het transformeren van ons voedselsysteem vanuit de huidige toestand vormt echter een enorme uitdaging, met een tijdlijn die nog niet voldoende duidelijk is. Om dit te bereiken hebben we ondersteunend beleid, verbeterde hulpmiddelen (waaronder verbeterde variëteiten voor nieuwe oogsten) en een samenleving nodig die bereid is haar voedingsgewoontes aan te passen. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan, en totdat dergelijke veranderingen plaatsvinden zullen nieuwe gewassen moeite hebben om te concurreren met de lagere prijzen van veelvoorkomende gewassen.

Het lijkt erop dat de wereld nog niet klaar is voor de noodzakelijke transitie. In het geval van quinoa beschikken we over uitzonderlijke variëteiten, snel ontwikkelende productieketens en de gewastechnologie die nodig is om van dit gewas een wereldwijd succes te maken. We hebben echter meer vastigheid nodig en de wereldwijde levensmiddelenproducenten en detailhandelaren hebben nog niet de bereidheid getoond om in dit innovatieve gewas te investeren.”

Hoeveel en wat voor soort mensen werken er bij Radicle Crops?

“Op dit moment bestaat ons team uit negen leden en tegen het einde van het jaar hopen we daar nog twee collega's aan toe te voegen. Wij zijn een R&D-bedrijf; als gevolg daarvan heeft elk teamlid een achtergrond in genetica of landbouwteelt. We zijn allemaal afkomstig van de afdeling Plant Breeding van WUR. Een aantal teamleden bij Radicle Crops zijn in de gelegenheid geweest vaardigheden te verwerven op het gebied van bedrijfsmanagement en groei, een gebied dat naar mijn mening meer aandacht zou kunnen krijgen bij WUR. De universiteit dient als voedingsbodem voor het cultiveren van innovatieve ideeën om de belangrijke uitdagingen waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd, aan te pakken. Ik zou graag meer ondernemers uit de WUR zien voortkomen!”

Waarom heb je besloten je bedrijf op te zetten op Wageningen Campus in Plus Ultra II?

“Het sloot perfect aan bij onze missie. We zijn officieel een spin-off van WUR. We hebben ons veredelingsprogramma overgenomen van Plant Breeding WUR en onderhouden een doorlopend partnerschap met hen voor de ontwikkeling van baanbrekende technologie voor het versneld kweken van quinoa en andere nieuwe gewassoorten. Samen hebben we bijna 4 miljoen euro vrijgemaakt om de quinoateelt en de ontwikkeling van snelveredeling voor nieuwe gewassen, waaronder ons innovatieve F1 hybride veredelingstechnologie. We maken ook gebruik van de diensten van UNIFARM voor ons onderzoek en onze kweektests.

Nog belangrijker is dat we met onze aanwezigheid binnen het ecosysteem van de campus gebruik kunnen maken van een pool van getalenteerde wetenschappers en telers die graag willen deelnemen aan ons project of innovatieve ideeën willen bijdragen door middel van gezamenlijke projecten. De mensen die komen studeren aan WUR delen de instelling, de ambitie en de motivatie voor verandering die de drijfveer vormen voor Radicle Crops. Daarnaast hebben we het voorrecht om deze ruimte te mogen delen met andere gewaardeerde veredelingsbedrijven, zoals KWS Vegetables. Deze setting biedt een uitstekende gelegenheid om contact te leggen met collega's uit de sector, discussies te voeren over creatieve ideeën, inzichten te bieden over recente ontwikkelingen in ons vakgebied en samen te werken aan de uitdagingen die we tegenkomen op weg naar duurzame ondernemingen.

Op de lange termijn wil ik dat we uitgebreider gebruik gaan maken van de gedeelde faciliteiten van WUR. Het systeem van gedeelde faciliteiten is een briljant concept dat van onschatbare waarde zou kunnen zijn voor innovatieve bedrijven binnen het ecosysteem van de campus, met name voor een bedrijf als het onze. Met een beperkt CAPEX-budget biedt de toegang tot geavanceerde technologie ons een aanzienlijk voordeel. Helaas overtreffen de kosten voor het gebruik van deze gedeelde faciliteiten vaak onze middelen. In sommige gevallen is het voor ons voordeliger gebleken om zelf de benodigde infrastructuur aan te schaffen, in plaats van gedeelde hulpmiddelen te gebruiken.”

Er zou een interessante verzamelplaats moeten zijn op de campus die iedereen aantrekt.

Ontbreken er dingen op de campus?

“Zoals ik al eerder zei vind ik dat de gedeelde faciliteiten van de WUR toegankelijker moeten zijn voor beginnende ondernemingen, zowel wat betreft kennisdeling als prijs. Daarnaast denk ik dat de campusgemeenschap kan profiteren van verbeteringen waarmee meer mogelijkheden voor interactie tussen creatieve denkers worden gecreëerd. Volgens mij kun je dat doen door zo veel mogelijk mensen tegen het lijf te lopen. Wat we nodig hebben is een levendig centraal punt, een verzamelplaats die mensen echt naar de campus weet te trekken, misschien een uitnodigende koffiezaak met gepersonaliseerde koffie, de hipste bar in de stad waar moleculaire cocktails worden geserveerd, of een biologische markt met voedsel dat is gemaakt met behulp van innovaties en kennis van WUR. Een dergelijke ruimte zou mensen aanmoedigen om uit hun geïsoleerde werkruimtes te stappen, met elkaar in gesprek te gaan, ideeën te delen en een omgeving te creëren die lijkt op Silicon Valley, maar dan een echte Food Valley waar iedereen in de voedingsindustrie wil zijn.”

Hoe zie je de toekomst van het bedrijf in Wageningen?

“Als we succes behalen, zou ik graag op de Wageningen Campus blijven. WUR is ongeëvenaard op het gebied van gewasveredeling, aangedreven door innovaties en vooruitdenken. Het is voor ons en WUR van essentieel belang dat we deze instelling vasthouden. We staan wereldwijd al bekend als de belangrijkste quinoaveredelaar. Nu is het zaak dat we, samen met andere belanghebbenden, investeren in ons bedrijf en nieuwe technologieën cultiveren. Onze belangrijkste uitdaging ligt in het genereren van belangstelling voor quinoa en andere alternatieve gewassen vanuit de markt. We zijn ons er terdege van bewust dat dit een lange-termijn inspanning zal zijn. Toch blijf ik optimistisch en zie ik eindeloos veel kansen voor ons bedrijf.”