Nieuws

Minister van Economische Zaken en Klimaat bezoekt Wageningen Campus

Gepubliceerd op
28 mei 2023

De minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens, sprak tijdens F&A Next over het belang en de impact van Nederlandse kennis op internationale duurzaamheid. Zij maakte gebruik van dit moment om ook kennis te maken met het Wageningse innovatie-ecosysteem.

“Innovatie in een missiegedreven economie”, dat was de rode draad van de toespraak van de minister bij F&A Next. Nederlandse kennis moet bijdragen aan de grote maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering en gezonde voeding voor een groeiende wereldbevolking. Wageningen telt veel kennisintensieve ondernemingen die hieraan bijdragen en de minister wilde weten waarom zij zich hier vestigen. Daarom praatte de minister verder over dit thema in een rondetafelgesprek met bedrijven, van startups tot internationale bedrijven die op Wageningen Campus hun R&D activiteiten plaatsen.

Samen met Foodvalley NL, het platform voor innovatie en transitie van het mondiale voedselsysteem, werd hier verder op ingegaan tijdens een rondleiding in het bedrijvenverzamelgebouw PlusUltra. Daar ging de minister op bezoek bij OnePlanet Research Center, een innovatieve samenwerking tussen WUR, Radboud Universiteit, IMEC en de Provincie Gelderland. Ook sprak de minister met onderzoekers en ondernemers over de grote behoefte aan hoogwaardige laboratoria waar kennis en faciliteiten gedeeld kunnen worden.

“Op de campus brengen wij partijen samen die werken aan oplossingen van complexe en grensoverschrijdende vraagstukken, F&A Next is daar een goed voorbeeld van. Voor de minister is deze ‘Wageningse’ integrale benadering interessant om kennis mee te maken en om zo inzicht te krijgen in de rol van het ministerie hierin.”, aldus Rens Buchwaldt, lid van de raad van bestuur, die haar begeleidde.