Sporenelementen

Tot de zogenoemde sporenelementen die nodig zijn voor de plantengroei, behoren: