IJzer

IJzergebrek is in akkerbouwgewassen en vollegrondsgroenten niet van betekenis.