Koper

De kopertoestand van de grond wordt uitgedrukt in mg koper/kg grond. Voor de extractiemethode klik hier. In Tabel 7.2 zijn de waardering en de bijbehorende adviesgiften weergegeven.

Klik op de tabel om deze te vergroten

tabel 7.2.jpg

Opmerkingen

  1. De waardering geldt slechts met enige zekerheid voor haver en tarwe. Andere gewas-sen, o.a. rogge en gerst, zijn minder gevoelig voor kopergebrek.
  2. Indien het te laat is voor een koperbodembemesting kan een gewasbespuiting met kopermeststoffen worden uitgevoerd.


koper_2018_2022_PC2.png

Direct voor de plant beschikbaar kopergehalte in de bodem op bouwland (Cu-CaCl2), gemiddeld over 2018-2022 (bron: Eurofins)