Contact

Bij vragen of opmerkingen over het Handboek Bodem en Bemesting kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt:

  • Ir. J.J. de Haan, janjo.dehaan@wur.nl, 0320-291211
  • Ing. W.C.A. van Geel, willem.vangeel@wur.nl, 0320-291531