Interview

Eelerwoude op weg naar 100% natuurinclusief

Eelerwoude heeft sinds maart dit jaar zijn intrek genomen in PlusUltra II en is daarmee ook een nieuwe bewoner op Wageningen Campus. Specialisten van Eelerwoude denken mee in creatieve oplossingen bij het ontwikkelen, inrichten en beheren van de leefomgeving, waarbij zij het landelijk en stedelijk gebied natuurinclusief verbinden. Stephan Schorn, commercieel manager, en Nop Otten, operationeel manager vertellen over Eelerwoude, waarom het bureau op de campus is gehuisvest is en welke voordelen dat biedt.

Wat doet Eelerwoude precies?

Eelerwoude werkt aan een natuurinclusieve leefomgeving. Wij zijn gespecialiseerd in natuurinclusief ontwikkelen, inrichten en beheren van zowel landelijk als stedelijk gebied. In de drie fases maken wij slimme combinaties tussen gebieden, gebouwen, gebruikers en natuur. Met deze manier van werken dragen wij bij aan vier belangrijke, maatschappelijke thema’s: klimaatbewust werken, de transitie naar duurzame energie, verhogen van de biodiversiteit en streven naar een gezonde leefomgeving.

Wie zijn jullie opdrachtgevers/klanten?

Dat loopt enorm uiteen. Van particulieren tot terreinbeheerders en van woningcorporaties en verzekeringsmaatschappijen tot overheden, zoals Rijkwaterstaat en provincies. We helpen hen de buitenruimte natuurinclusief in te richten en kijken daarbij naar alle aspecten. We kunnen bijvoorbeeld een particulier helpen bij een vergunning voor een dakkapel en daarvoor een vleermuisonderzoek doen. Andere klanten adviseren we bij de aanleg van velden met zonnepanelen (=zonnevelden). Onze opdrachten betroffen eerst voornamelijk het buitengebied, maar tegenwoordig worden we ook steeds meer gevraagd mee te denken over het inrichten van stedelijke omgevingen en de natuur rondom nieuwbouw.

Hoeveel en wat voor soort mensen werken er bij jullie?

Binnen onze vier vestigingen (Goor, Wageningen, Diever en Wassenaar) werken iets meer dan 90 mensen vanuit diverse disciplines: landschapsarchitecten, planologen, rentmeesters, ecologen, natuur- en cultuurtechniekers, eco-hydrologen. Maar er is ook een collega die zich bezighoudt met gezondheid in combinatie met de leefomgeving. Van oudsher zochten we mensen met de opleiding Saxion, Van Hall-Larenstein of Wageningen. Maar tegenwoordig blijkt dat mensen met een andere achtergrond ook waardevolle bijdragen kunnen leveren. We kijken per project welke disciplines er nodig zijn.

We hebben de Eelerwoude Academie opgezet om medewerkers in onze natuurinclusieve ambitie mee te nemen en ze daarvoor de vaardigheden en het vakmanschap aan te reiken. We hebben tegenwoordig de luxe dat klanten en werknemers zelf naar ons toe komen

Werken jullie deels in hetzelfde veld als sommige WUR-onderdelen en waar zit de overlap/concurrentie/versterking?

We werken samen met WUR; wij brengen onze praktijkkennis en WUR haar fundamentele onderzoekexpertise in. Bij onze projecten brengen wij die (soms aparte) werelden bij elkaar. Niet altijd makkelijk, maar wel heel boeiend, we leren ook van elkaar. Schorn: Ik zie ons niet als concurrenten, maar als elkaar versterkend. Otten: Wij passen de ervaringen uit het onderzoek toe in de praktijk. Zo werken we bijvoorbeeld met WUR samen aan het onderzoek waarbij we bij twintig zonnevelden diverse beheerexperimenten doen. Wij zijn aanspreekpunt en doen de coördinatie. En houden logboeken bij over de praktische zaken waar we bij dat beheer tegenaan lopen, terwijl WUR zich toelegt op de onderzoeksaspecten.

Wat maakt dat jullie nu ook op Wageningen Campus gevestigd zijn?

Dat is wel een bijzonder verhaal. We werkten al samen met WUR-onderzoekers, vooral van Wageningen Environmental Reseach / ESG. En waren in de stad Wageningen op zoek naar een alternatief voor onze vestiging in Culemborg. Ondertussen raakten we betrokken bij de inrichting van oostelijke deel van de campus (samen met NIOO-KNAW en AERES). Toen we aan de praat raakten over de campus, de gebouwen en hun functie, bleken er ook edrijfsverzamelgebouwen te zijn. Toen viel het kwartje en zagen we kansen. Nu zitten we in PlusUltra II. Onze missie en die van WUR overlappen gedeeltelijk; ook wij willen bijdragen aan een groene omgeving. Een duurzaam gebouw past bij onze missie, de omgeving is natuurinclusief, de bereikbaarheid is goed, wat bijdraagt aan de mobiliteit van onze mensen, en we kunnen er flexibel werken. Voor ons was een vestiging op de campus grensverleggend. Het stimuleert ons ook om tijdens de uitvoering van ons werk onze eigen missie na te leven.

Hebben jullie inmiddels een duidelijk beeld van de voordelen van een vestiging op Wageningen Campus?

Studenten komen soms zelf naar ons toe om kennis te maken. Volgend jaar starten we een atelier waar studenten kunnen werken aan opdrachten uit de praktijk. Relaties en bezoekers begrijpen ook waarom we hier zitten. Om je heen hoor je gelijkgestemden en mensen die aan dezelfde dingen werken.

Dat geeft een bepaalde energie die je ook voelt als je op de campus loopt. Het is een fijne werkplek, met een goede buiteninrichting, je komt veel partijen tegen. Je merkt dat die combinatie fijn werkt. Daardoor werken ook mensen uit de andere vestigingen graag in Wageningen.

Je ziet dat dit gedeelde doel - duurzaamheid en samenwerken met de natuur - ons bewust maakt van ons eigen gedrag. Dan moet je denken aan mobiliteit (deelauto’s, e-bikes, shuttlepas), duurzame panden, zuinig uitprinten en bewuste cateringkeuze om voedselverspilling te voorkomen.

Heeft het voordelen om dicht bij andere startende bedrijven te zitten?

Otten: Dat moet nog groeien. De verf is net opgedroogd, we zitten hier nog maar net een half jaar. Ik denk het wel.

Schorn: Je merkt het bij het koffiezetapparaat. Daar kom je in contact met mensen die je niet kent en raak je aan de praat over werk. Je merkt het ook bij bestaande contacten, zoals onderzoekers van ESG, die hier makkelijk komen binnenlopen.

Maken jullie gebruik van de faciliteiten op de campus?

Op dit moment maken we alleen gebruik van de huisvesting in PlusUltra II. We weten dat we ook bijeenkomsten kunnen organiseren in Omnia. Maar we zijn nog in het stadium van het ontdekken van de mogelijkheden. Een werknemer van ons heeft als student Campustours verzorgd en weet veel over de campus. We zijn dus nog aan het ontdekken. We merken wel dat alles en iedereen heel open en uitnodigend is en dat je gerust ergens naar binnen kan stappen om iets te vragen.

Zijn er nog wensen zijn met betrekking tot de campus?

Nog niet direct. Alhoewel? We hebben recent een aantal speed pedelecs aangeschaft voor gebruik door werknemers. Dat was een aardige investering. Wat ontbreekt is een afsluitbare fietsenstalling. Dus een apart gedeelte waar wij die fietsen ’s nachts kunnen laten staan zou mooi zijn.

We zijn nog op ontdekkingstocht naar de mogelijkheden die de campus ons biedt. Misschien is het een goed idee om voor niet-WUR-campusbewoners een soort contact-/informatiepunt in te stellen waar je terecht kunt met vragen over catering, rondleidingen, faciliteiten. Voor zover wij weten bestaat zoiets (nog) niet.

Hoe zien jullie de toekomst op de campus?

We hebben behoorlijk geïnvesteerd in onze huisvesting. De open ruimte die we huren, hebben we helemaal naar onze zin ingericht voor 26 mensen, inclusief 4 werkplekken voor studenten. Daarbij hebben we rekening gehouden met het type werk dat gedaan wordt. Er is een ‘werkcafé’ met een grote tafel, grote en kleine ruimtes met planten en geluidsabsorberende panelen, stiltewerkplekken en hokjes voor online meetings. Dit bevalt goed en werkt inspirerend voor onze andere locaties. Ons kantoor in Goor staat op een industrieterrein. Daar hebben we de buitenomgeving aangepast met beplanting en een insectenhotel. Daarmee laten we zien dat je zelfs een industrieterrein natuurinclusief kan inrichten. Hierdoor hebben we ook weer andere klanten aangetrokken. Daaruit blijkt dat ons werkgebied zich de laatste jaren heeft uitgebreid van het buitengebied naar het stedelijk gebied. Ons advies is niet alleen voor de agrarische omgeving maar ook voor de inrichting van industrieterreinen, woningbouw en de groene omgeving.

Op de website van Eelerwoude staat ook de talkshow ‘Plan E: Op weg naar 100% inclusief’, opgenomen op Wageningen Campus, met meer informatie over projecten van Eelerwoude.