Overzicht analysemethoden en adviessystemen

De bemestingsadviezen zoals opgenomen in het handboek bodem en bemesting zijn gebaseerd op een aantal specfieke analysemethoden zoals Pw voor fosfaat. De beschrijving van deze analysemethodes staat hier.

De afgelopen jaren zijn door laboratoria alternatieve analysemethoden ontwikkeld om efficiënter en mogelijk ook beter de bodemvruchtbaarheid van percelen in kaart te brengen. Voorbeelden hiervan zijn de BemestingsWijzer van Eurofins Agro en de Spurwaymethode. In het handboek geven we een beschrijving van de BemestingsWijzer. Kanttekening daarbij is wel dat de adviezen die met deze methode worden gegeven niet zijn besproken en vastgesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw en Vollegrondsgroenten en dat we dus geen uitspraak doen over de juistheid van de analyses en adviezen. Uitzonderingen zijn het advies voor fosfaat in mais dat wel gebaseerd is op P-PAE en P-Al en het magnesiumadvies voor dekzand, dalgrond en löss.

In onderstaande figuur staan de analysemethodes ten opzichte van elkaar gerangschikt met als voorbeeld analyse van fosfaat. De totale bodemvoorraad omvat de gehele driehoek. Deze omvat zowel de direct opneembare voorraad van de plant, de voorraad die de plant in een seizoen kan opnemen, de bodemvoorraad voor de komende jaren (bouwplan) als de rest die moeilijk opneembaar is. In een metafoor kan dit beschreven worden als de direct opneembare voorraad is wat op het bord ligt, de plantbeschikbare voorraad voor het seizoen is wat op tafel staat. De bodemvoorraad voor het komende bouwplan staat in de keuken en de het restant is goed opgeslagen in de kelder ligt. Elke analysemethode kwantificeert een deel van de totale bodemvoorraad afhankelijk van de sterkte van het extractiemiddel. De indeling van de analysemethodes is wat arbitrair maar de onderlinge volgorde klopt wel. Bij de direct beschikbare en plant beschikbare voorraad gaat het erom dat de nutriënten tijdig vrijkomen voor opname door de plant, daarom worden deze parameters ook wel intensiteitsindicatoren genoemd. Op bouwplanniveau of bij de totale hoeveelheid speelt de snelheid van beschikbaarheid geen rol. Daarom worden deze ook wel capaciteitsindicatoren of hoeveelheidsindicatoren genoemd.

Klik op de figuur om deze te vergroten.

analysemethodes.jpg