Mineralengehalten in geoogst product

Bronnen:

  • Beukeboom, J.A., 1996. Forfaitaire gehalten voor de mineralenboekhouding. Informatie- en Kennis Centrum Landbouw, Ede, 22 pp.
  • Interne database WUR Open Teelten
  • Ehlert, P.A.I., P.M.H., Dekker, J.R. van der Schoot, R. Visschers, J.C. van Middelkoop, M.P. van der. Maas, A.A. Pronk & A.M. van Dam, 2009. Fosforgehalten en fosfaatafvoercijfers van landbouwgewassen. Rapport 1773, Alterra, Wageningen, 125 pp.
  • De Ruijter, F.J., W. van Dijk, W.C.A. van Geel, G. Holshof, R. Postma & P. Wilting (2020). Actualisatie van stikstof- en fosfaatgehalten van akkerbouwgewassen met een groot areaal. Wageningen Research Rapport WPR 957, 96 pp.

Klik op de tabel om te vergroten

Mineralengehalten.jpg