Achtergrondinformatie

Op deze pagina zijn producten te vinden met achtergrondinformatie. Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden als onderbouwing of verdieping.

Hieronder staat een verzameling aan producten die gepubliceerd zijn door WUR en door andere partijen. De bronnen staan vermeld achter de producten.

1. Beleid

Product Fase Omschrijving
Medium Initiatief Wat zijn de relaties tussen de politieke thema's en de groene stad?
Rapport Initiatief Wat is de rol van groen in het landelijke instrumentarium voor stadsontwikkeling?

2. Organisatie

Product Fase Omschrijving
Medium Initiatief Wat zijn de relaties tussen de politieke thema's en de groene stad?
Rapport Initiatief Wat is de rol van groen in het landelijke instrumentarium voor stadsontwikkeling?

3. Financiën

Product Fase Omschrijving
Volgt nog

4. Groene baten

Product Fase Omschrijving
Artikel Initiatief /ontwerp Systeemanalyse, kansen, knelpunten & ontwikkelde handvatten.

4.3 Biodiversiteit
Product Fase Omschrijving
Artikel Initiatief /ontwerp Literatuurstudie natuurinclusieve stedelijke ontwikkeling: 3 scenario’s, en maatregelen op gebouwniveau, kavelniveau, bouwblokniveau, straatniveau en buurtniveau (UvA, WUR)
Artikel Ontwerp Doelsoorten kiezen voor natuurinclusief stedelijk ontwerp: een conceptueel framework, met aandacht voor ecologische en sociaal-culturele criteria (Universität München, University of Salzburg, University of Kassel)