Nieuws

AlgaePARC: Op weg naar een groene en circulaire economie

Gepubliceerd op
13 juni 2022

AlgaePARC is een proeffabriek van Wageningen University & Research (WUR) waar al 10 jaar technologie wordt ontwikkeld op het gebied van productie en bioraffinage van microalgen. Microalgen worden door de EU erkend als een belangrijke factor in de overgang naar een groene en circulaire economie. AlgaePARC heeft onlangs een subsidie ontvangen vanuit REACT-EU, waarmee MKB bedrijven hun innovatieve technologieën op locatie verder kunnen ontwikkelen en gebruik kunnen maken van de beschikbare expertise binnen WUR.

Al sinds 2016 biedt AlgaePARC ondersteuning aan MKB-ers en Start-ups door hen gebruik te laten maken van een deel van de faciliteiten. Twee bedrijven zijn opgericht op basis van onderzoek dat bij AlgaePARC is gedaan (FUMI, Algreen). Momenteel maken drie MKB-bedrijven gebruik van de faciliteiten in het AlgaePARC.

AlgeaPARC wordt ondersteund met subsidie vanuit REACT-EU en support vanuit de leerstoelgroep Bioprocestechnologie (BPE) en Shared Research Facilities (SRF) binnen WUR.

Petra Roubos, Manager Shared Research Facilities van WUR geeft aan: ‘Om aan de groeiende vraag vanuit MKB en Start-ups te voldoen, zijn nieuwe investeringen nodig en dient de capaciteit van AlgaePARC faciliteiten te worden vergroot’. Roubos benadrukt dat met deze investeringen meer MKB bedrijven en Start-ups nieuwe technologieën op het gebied van microalgenproductie en bioraffinage kunnen testen en ontwikkelen, en daarmee innovaties kunnen versnellen. Roubos vervolgt: ‘Hoge investeringen in de ontwikkelingsfase brengen grote risico's met zich mee en zijn voor een individueel bedrijf moeilijk te financieren, het is fijn als zij hierbij ondersteuning krijgen’.

MKB-bedrijven en Start-ups

Met de verkregen subsidie vanuit REACT-EU zal AlgaePARC samen met verschillende MKB bedrijven en Start-ups business cases ontwikkelen voor nieuwe technologieën en producten om investeerders aan te trekken en daadwerkelijk marktoplossingen te helpen realiseren. Maria Barbosa, professor in de bioprocess engineering bij WUR legt uit: ‘Op deze manier wordt de transitie naar een circulaire en duurzame bio-economie ondersteund. De faciliteiten die in AlgaePARC 2.0 beschikbaar gesteld kunnen worden zijn nieuwe screening systemen met een versnelde selectie van algenstammen en de ontwikkeling van een bioraffinage unit, waarmee naast biomassa ook functionele ingrediënten geïsoleerd kunnen worden. Ook zal de productie- en testcapaciteit op laboratorium-, pilot- en demonstratieschaal uitgebreid worden en kunnen innovatieve sensoren worden ingezet om een betere productkwaliteit te realiseren’.

Wageningen University & Research is wereldleider op het gebied van microalgenproductie en bioraffinage. De ontwikkeling van een commerciële en duurzame productieketen voor levensmiddelen, diervoeders, chemicaliën, materialen en brandstoffen uit microalgen staat hierbij centraal. Dit is bereikt met wetenschappelijke verdienste en valorisatie in het AlgaePARC.