Interactie/ontmoeting

De kracht van een campus is de mogelijkheid tot ontmoeting. Met bekenden maar ook met nieuwe contacten, met nieuwe inspirerende ideeën of werkzaam bij andere organisaties.
Voor werknemers van organisaties en kennisinstellingen op en nabij Wageningen Campus zijn er allerlei mogelijkheden voor het uitwisselen van kennis en informatie maar ook op
het gebied van ontspanning.