Seminar leefstijlverandering in preventie en zorg

Cursus

Seminar leefstijlverandering in preventie en zorg

Een gezonde leefstijl en in het bijzonder voedings(gedrag), krijgt een steeds groter belang binnen de geneeskunde en zorg. Dit seminar biedt wetenschappelijke kennis over de rol van voeding en voedingsgedrag in onze gezondheid. Vanuit verschillende perspectieven als onderzoek, beleid maar ook de dagelijkse dokterspraktijk, bieden we een verdiepend inzicht, om succesvoller te zijn met leefstijlinterventies.

Organisator Wageningen Academy
Datum

di 19 maart 2019

Duur 1 dag
Setup Campus WUR
Prijs € 599,00

Doelgroep

Dit seminar is geschikt voor professionals (HBO/WO niveau), die hun kennis over leefstijl interventies willen vergroten en meer kennis willen hebben over de achterliggende psychologie en wetenschap. Bent u werkzaam als zorg professional? Bijvoorbeeld als arts, specialist, diëtist, praktijkondersteuner, fysiotherapeut, leefstijlcoach, gezondheidsadviseur of gewichtsconsulent? Dan is deze cursus geschikt voor u.

Resultaat

Na dit seminar beschikt u over verdiepend inzicht in voedings(gedrags)wetenschap en weet u hoe leefstijl interventies succesvoller kunnen zijn. Deze kennis gebruikt u bijvoorbeeld in uw advies naar cliënten of bij het vormgeven van beleid.

Programma

Gedragswetenschap: waarom is gezond eten zo moeilijk?
Over de gedragswetenschap achter leefstijlverandering.
Prof. dr. Emely de Vet, Wageningen University & Research

Leefstijlinterventie in de dokterspraktijk
Hoe motiveer je blijvend naar gezonder (voedingsgedrag).
Arts, Petra van Setten, Kinderarts, Rijnstate Ziekenhuis Arnhem

De rol van de zorgverzekeraar bij het stimuleren van een gezonde leefstijl
Wat is de visie van de zorgverzekeraar op de waarde van een gezonde leefstijl?
Jeroen Kemperman, Senior manager strategie en business development, Divisie zorg & gezondheid, Zilveren Kruis Achmea

Wat is gezonde voeding?
Wat is gezonde voeding volgens de voedingswetenschap?
Prof. dr. Ellen Kampman, Wageningen University & Research

Gezondheidsbeleid: behandeling én preventie
Hoe kan voeding in de zorg een optimale rol spelen bij het verbeteren van onze gezondheid? Hoe vertaalt zich dit naar het nieuwe Preventieakkoord?
Menrike Menkveld-Beukers Msc., Manager Alliantie Voeding in de Zorg

Leefstijlinterventies die werken:
SLIMMERe aanpak, blijvende resultaten

Over het leefstijlprogramma SLIMMER, dat wordt vergoed
in de basisverzekering.
dr. Annemien Haveman, Wageningen University & Research

Strategieën om nieuw voedingsgedrag blijvend te stimuleren
Welke strategieën zijn er om voedingsgedrag positief te veranderen?
Prof. dr. Emely de Vet, Wageningen University & Research

Cursusleider

De cursusleider van dit programma is prof. dr. Emely de Vet,
Wageningen University & Research.

"De cursusleider, Prof. dr. Emely de Vet is hoogleraar
gezondheidscommunicatie en gedragsverandering. Zij onderzoekt waarom mensen (on)gezond gedrag vertonen en hoe interventies daarop afgestemd kunnen worden. Emely past perspectieven uit de sociale, consumenten- en gezondheidspsychologie toe in gezondheidscommunicatie en public health interventies. Emely is een veelgevraagd spreker op het terrein van gedragsverandering m.b.t. voeding."