Cursus

Cursus risicobeoordeling van blootstelling van gewasbeschermings-middelen in grond- en oppervlaktewater

Bent u op zoek naar kennis over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen op EU-niveau en de laatste stand van zaken op dit vlak? En wilt u oefenen met het toepassen van modellen en met nieuwe benaderingen in de risicobeoordeling? In deze cursus bieden wij een combinatie van kennis en hands-on opdrachten in twee parallelle modules.

Organisator Wageningen Academy, Wageningen Environmental Research
Duur 3 dagen
Setup Campus WUR

De voertaal tijdens deze cursus is Engels. Meer informatie is te vinden op de Engelstalige cursuspagina.

> Engelstalige pagina