Cursus Agrarisch Natuurbeheer -2018 editie

Cursus

Cursus agrarisch natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer anno 2019, waar staan we en waar gaan we naar toe? Sinds 1 januari 2016 is de nieuwe regeling van kracht. Resulteert deze nieuwe aanpak in de gewenste resultaten? Een eerste evaluatie is reeds uitgevoerd evenals een scenariostudie over de toekomst van de weidevogels. Tegelijkertijd tekent zich een ontwikkeling af waarin het agrarisch natuurbeheer lijkt te worden opgenomen in de veel bredere natuurinclusieve landbouw. Bent u geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen maar ook in het brede overzicht? Heeft u specifieke kennisvragen of worstelt u met een bepaald project? Schrijf dan nu in voor deze ééndaagse cursus en ga in gesprek met onze experts.

Organisator Wageningen Academy
Duur 1 dag
Setup Campus WUR
Locatie Wageningen Campus

Aanpak cursus Agrarisch natuurbeheer

In één dag maakt u vanuit verschillende perspectieven kennis met agrarisch natuurbeheer. Dick Melman zal u meenemen in de wereld van agrarisch natuurbeheer: ecologische aspecten, maatschappelijke ontwikkelingen, beleidsontwikkelingen, evaluaties en regelingen. De praktijk wordt belicht vanuit de agrariër, de beleidsmaker en de natuurbeschermer. Dit wordt geplaatst in de ontwikkelingen rond natuurinclusieve landbouw. Daarnaast dagen wij u uit om uw kennisvraag of eigen casus aan te dragen en in gesprek met deskundigen en medecursisten samen op zoek te gaan naar antwoorden, nieuwe inzichten of best practices. Het boek “Agrarisch natuurbeheer in
Nederland” krijgt u vooraf toegestuurd.

Doelgroep

Deze cursus richt zich op professionals die betrokken zijn bij beleidsontwikkeling, planvorming, beheer- en/of uitvoering. Deelnemers die u voor gingen, zijn werkzaam bij collectieven, natuurorganisaties, gemeenten, provincies, waterschappen, ingenieur- en adviesbureaus of de rijksoverheid.

Resultaat

Na afloop van deze cursus bent u op de hoogte van wat agrarisch natuurbeheer inhoudt, de regelingen (landelijk en Europees), de resultaten en effecten en een keur aan ervaringen uit de praktijk.

Cursusleiding

De cursusleider van deze cursus is Dr. Dick Melman. Wageningen Environmental Research (Alterra), Wageningen University & Research.