Nieuws

Schapen op Wageningen Campus

Gepubliceerd op
20 februari 2020

Vrijdag 21 februari tussen 14.00 en 14.30 loopt Grebbeveld Schapen & Zo met 65 Veluwse heideschapen over de campus. Ze komen van de boerderij aan de Langesteeg 21 in Bennekom, die ze huren van WUR, en zijn op weg naar de Wageningse Eng waar de schapen overtollig wintergras gaan wegvreten.

Grebbeveld Schapen & Zo is een begrazingsbedrijf met 500 ooien dat in het zomerseizoen in opdracht van terreineigenaren heidegebieden en schraalgraslanden begraast om deze open te houden. Hierdoor blijft de karakteristieke flora en fauna van deze gebieden in stand. In de winter begrazen de schapen akkers en graslanden waar zij stoppels en gras opeten. Hierdoor kan het gras in het voorjaar beter uitstoelen (vegetatief in de breedte groeien) en ontstaat er een dichtere grasmat. En voor de schapen is dit gras prima voedsel.

Ruim 10 jaar geleden bestond een groot deel van Wageningen Campus nog uit percelen die in afwachting van de bouw als ruw grasland werden beheerd. In 2009 startte een pilot om met een kudde schapen deze graslanden te beheren. Een herder uit Friesland, Henri Hoitink, met zijn bordercollie Jack, heeft dit 3 jaar in het voor- en najaar gedaan.

Schapen op de campus 1.png

In 2012 werd besloten van deze beheermethode stop te zetten. De oppervlakte ruw gras was zo klein geworden dat het voor de schaapherder niet meer rendabel was om er voor naar Wageningen te komen. Door de toegenomen drukte op de campus lukte het ook steeds minder goed de kudde rustig te verplaatsen. Tot slot kwamen de dierfaciliteiten van ASG (Carus) met eigen dieren naar de campus. Vanwege de kans op besmetting van ziekten hadden zij liever geen andere kudde in de omgeving van de faciliteiten.

Het idee om de schapen van Carus her en der op de campus in te zetten is uiteindelijk niet doorgegaan. De belangrijkste reden is dat de schapen iedere dag terug moeten naar hun nachtverblijf. Dit is te stressvol voor de dieren. Soms staan de schapen echter wel in de weilanden rond Carus en zijn daar voor de liefhebber te bewonderen. Carus kent de schapen van Grebbeveld Schapen & Zo en heeft geen bezwaar dat zij deze route over het campusterrein nemen.

Schapen op de campus 3.png

De herder loopt zoveel mogelijk over het fietspad en ruimt eventueel gevallen mest op. De schapen blijven 2 weken op de Eng en gaan dan weer terug naar het Binnenveld, waarschijnlijk weer over de campus.