Nieuws

Openingen IJkcentrum voor de Bodem

Gepubliceerd op
14 mei 2021

Onder leiding van Onder het maaiveld, een programma van NIOO-KNAW, IUCN NL en de Vlinderstichting wordt op donderdag 20 mei het IJkcentrum geopend. Tijdens deze opening wordt er een impressie gegeven van de stand van zaken in het hele OHM-project.

Wat voor invloed heeft groen- en bodembeheer op het bodemleven? En hoe kunnen we die kennis inzetten? Vanaf volgende maand zijn de antwoorden te vinden in het nieuwe IJkcentrum voor de Bodem. U bent van harte welkom bij de digitale opening!

Bekijk het programma.

Meld je aan voor de online opening