Nieuws

Manifest Toplocaties: Pleidooi voor het investeren in het fysieke aspect van innovatie-ecosystemen

Gepubliceerd op
2 juli 2020

In de Groeibrief van december vorig jaar geeft het kabinet aan te willen investeren in onderzoeks- en innovatiesystemen. De tien grootste nationale campussen geven in het ‘Manifest Toplocaties’ aan dat campussen en scienceparks fungeren als fysieke innovatie-ecosystemen en daarmee een facilitator en accelerator zijn van regionale en (inter)nationale samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en bedrijven.

Dagelijks worden verbindingen gelegd tussen onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij, waardoor het omzetten van kennis in daadwerkelijke innovatie van producten, processen, technologieën en platforms wordt versneld.  

Het Manifest Toplocaties pleit bij kabinet en politiek voor een toplocatie beleid, als derde pijler van een succesvol innovatiebeleid. Het Manifest vraagt aandacht voor shared facilities, bereikbaarheid, business development, acquisitie en basisfinanciering voor campusorganisaties in dit kader. De opstellers van het manifest denken hierbij aan een bedrag van 100 miljoen euro per jaar.

Het Manifest Toplocaties is op 1 juli middels een webinar gepubliceerd en toegelicht.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan