Nieuws

De natuurtuinen worden weer gemaaid

Gepubliceerd op
21 juli 2020

Na de maaibeurt voor de slootkanten is het tijd voor de volgende maaironde: de natuurtuin achter Lumen en de natte natuurtuin bij Atlas worden deze week deels gemaaid. Dit is volgens het schema dat door de botanist Ger Londo ooit is opgesteld en waarin de natuurtuinen in fasen door het jaar heen worden gemaaid. Een deel wordt niet gemaaid, ook niet later in het jaar o.a voor de overwintering van de insecten.

Maaien nu is nodig om te voorkomen dat de graslanden veranderen in bos en om de excessieve stikstofdepositie af te voeren via de gemaaide biomassa. Als we dat niet zouden doen dan is de tuin zoals die nu is niet in stand te houden en volgt verruiging en verbossing. Het beheer is er volledig op gericht om de huidige soortenrijkdom te behouden, ook al moeten daarvoor ook bloeiende planten worden gemaaid.

Het ideale beheer zou maaien in het najaar zijn, hooien, maar dat is helaas niet mogelijk door de stikstofdepositie. Maar om graslanden in stand te houden zal er altijd een keer gemaaid moeten worden, anders wordt het een soortenarm bos.