Nieuws

Infrastructuur en landschap op Wageningen Campus in beweging

Gepubliceerd op
21 juni 2021

In coronatijd was het rustig op de campus. Dat wil zeggen met bezoekers. Maar qua werkzaamheden was het zeker geen rustige periode. Vorig jaar is de ringleiding voor de Warmte-Koude opslag over de campus doorgetrokken, wat veel graafwerk en overlast gaf. Maar afgelopen jaar en dit voorjaar zijn er ook kleinere, maar minstens zo noodzakelijke, aanpassingen gedaan op het gebied van infrastructuur en groenvoorziening. Lex Roders, werkzaam bij Vastgoed en Huisvesting, is verantwoordelijk voor de infrastructuur op de campus. Elike Wijnheijmer is parkmanager en houdt in de gaten dat alle activiteiten en verbouwingen op de campus samenvallen met de visies voor verkeer, groenvoorziening en ontwikkelingen op de campus. Ze vertellen over de meest recente ontwikkelingen met ook een doorkijkje naar de toekomst.

Bereikbaarheid van Aurora voor fietsers

Het onderwijsgebouw Aurora nadert zijn voltooiing en in september is er in de fietsenkelder plaats voor 1300 fietsen. Lex Roders vertelt dat er vanuit de twee uitgangen een fietspad wordt aangelegd richting Forum, over De Elst, langs het amfitheater, langs Impulse, met een aansluiting op de Bornsesteeg. Ook komt er ter hoogte van de Zuidelijk ingang van Aurora (tegenover Vitae) een tijdelijke oversteekplaats over de busbaan voor fietsers die van Aurora westwaarts fietsten. In een later stadium is er een nieuw fietspad gepland van Aurora naar de Mondriaanlaan en naar de Dijkgraaf aan de noordzijde van de busbaan.

De plaats van het nieuw aan te leggen fietspad (Foto: Lex Roders)
De plaats van het nieuw aan te leggen fietspad (Foto: Lex Roders)

Lex: “Voor het fietspad richting Forum moest de overdekte fietsenstalling voor Impulse wijken (red: Er komt een niet-overdekte fietsenstalling op een iets andere locatie voor terug). En er stonden bomen in de weg.”

Hier komt de expertise van Elike Wijnheijmer om de hoek kijken. Elike: “Die bomen zijn onderdeel van de collectie appelbomen van het Centrum voor Genetische Bronnen (CGN) en stonden in een boomgaardstructuur. Daarom heb ik in overleg met CGN een nieuwe plek op de campus voor deze bomen gezocht en gevonden. Dit soort structuurwijzigingen móeten dus in onderling overleg worden uitgevoerd, want elke wijziging beïnvloedt de ruimtelijke verdeling van functies en daarmee de landschappelijk invulling van de campus. Ook kunstwerken moeten soms worden verplaatst, dat gebeurt dan weer in overleg met de kunstcommissie.”

Thymospad, ecologisch én verkeersveilig

Een soortgelijke infrastructurele aanpassing was nodig voor het fietspad van Sports Centre de Bongerd naar Orion; het Thymospad. Lex: “Deze voorheen onaantrekkelijke doorgang is nu een ruim fiets- en voetpad met daarnaast een groenstrook, maar deze ligt voor de helft op het terrein van Plus Ultra. Elike: “Kadans (eigenaar van Plus Ultra I en II) was bereid om hier gezamenlijk een ecologisch rijk ontwerp voor te maken. Gebaseerd op de beplantingsprincipes die we voor de campus gebruiken (Groenvisie Wageningen Campus 2019) is gekozen voor een bloemenweide, vruchtdragende heesters zoals zwarte bes, aalbes, wilde rozen en een gemengde haag. Omdat het erg nat kan zijn is een wadi tussen de bloemenweide en strook sierheesters aangelegd en zijn de al aanwezige moeraseiken hergebruikt. Het beplantingsplan is afgestemd met onze ‘campus-ecoloog’ Wieger Wamelink.”

Tegelijkertijd is langs de Plantage een breed voetpad aangelegd en straatverlichting aangebracht, en is het eenrichtingsverkeer geworden. Dit alles draagt bij tot een prettigere en verkeersveilige omgeving. Het laatste deel van de Plantage (tussen Unilever en Upfield) wordt na de oplevering van Upfield vernieuwd.

Een stedelijke omgeving die groen moet blijven

Het nieuwe Thymospad (Foto: Lex Roders)
Het nieuwe Thymospad (Foto: Lex Roders)

Deze aanpassingen komen voort uit de verkeersvisie die de Raad van Bestuur in 2019 heeft vastgesteld. Maar de campus groeit voortdurend en de infrastructuur moet dus meegroeien. Lex: “Om hierop te anticiperen worden er in de periode 2020-2022 een aantal projecten uitgevoerd. Bijvoorbeeld de nieuwe, verkeersveilige fietsoversteek over de Nijenoord Allee bij Hoevestein die vorig jaar april samen met de gemeente is gerealiseerd. Alles om ervoor te zorgen dat de campus een prettige en mooie, maar zeker ook een veilige omgeving blijft.” Elike: “Wist je dat de dagelijkse gebruikersdichtheid op de campus vergelijkbaar is met die van de Utrechtse binnenstad; gemiddeld 13.000 mensen op 70 ha? We hebben het dus over een stedelijke omgeving, maar wel een die we heel groen willen houden. Op de campus is ruim 40% van het terrein groen, terwijl dat gemiddeld voor stedelijk gebied rond de 20% ligt.  

Met de infrastructuur probeer je het gebruik van zo’n gebied zo goed mogelijk te stroomlijnen, maar ook met regels voor het gebruik. Op de campus geldt bijvoorbeeld de Wegenverkeerswet met dezelfde verkeersregels als overal in Nederland. Je kunt dus ook gewoon een bekeuring krijgen voor foutparkeren.”

Laadpalen voor elektrische deelauto’s

Parkeren op de campus is altijd actueel. Nieuwste ontwikkeling is het project Mobility as a Service (MaaS) gestart door het Facilitair Bedrijf met de firma Mobility Mixx. Medewerkers kunnen de wit/oranje elektrische deelauto’s reserveren en gebruiken. De auto’s moesten een centrale plaats krijgen om te parkeren en op te laden. Lex: “Daarom is een deel van de parkeerplaats aan de Stippeneng (voor Impulse) ingericht met laadpalen.”

Groenstrook met nieuwe werkplekken en sporttoestellen

Door de aanleg van het nieuwe fietspad tussen Aurora en Forum ontstaat er landschappelijk een strook van ca. 200 m2 tussen het fietspad en de busbaan ter hoogte van het amfitheater. In overleg met Sports Centre de Bongerd, dat een idee had voor een fitnessplek in het kader van Vital@WUR, komen hier een aantal sporttoestellen. Verder zijn er plannen om meer invulling te gaan geven aan een andere wens: meer plekken ‘in het groen’ om buiten te zitten en samen te werken. Er komen waarschijnlijk  solar benches te staan, buitenmeubilair met ingebouwde zonnepaneeltjes, waarmee je je telefoon kunt opladen. Dit is ook een van de ideeën uit de CSR-vibe (Corporate Social Responsibility), een initiatief om de duurzaamheid van WUR zichtbaar te maken op de campus. Elike: “Om al deze wensen goed in de ruimte en omgeving te plaatsen heb ik Applied Spatial Research (ASR) van WENR gevraagd een schetsontwerp te maken. Het ontwerp gaan we in de ‘slipstream’ van Aurora en de aanleg van het nieuwe fietspad uitwerken en uitvoeren. ASR helpt vaker bij landschappelijke inrichtingsvraagstukken en betrekt daar ook studenten bij. We willen ook iets met hun project Nederland 2120 (NL2120) op de campus doen, maar daarover later meer.”

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan