Nieuws

Green Dino richt zich op de toekomst

Gepubliceerd op
11 november 2021

Green Dino is een tech spin-off van Wageningen University & Research (WUR) die zich toelegt op het ontwikkelen en verkopen van interactieve simulaties, games en trainingen. "Wist je dat wij de allereerste spin-off onder de holding WUR waren?" zegt CEO Andrea Poelstra niet zonder trots.

"Ons eerste project was het automatiseren van landschapsarchitectuur; 2D-tekeningen omzetten naar een 3D-omgeving. Daar stond een computer toen nog dagen aan te rekenen”, terwijl ze wijst naar een vrij hoekige 3D weergave van een park in Arnhem, die ingelijst aan de wand hangt. “Onze naam verwijst naar de eerste geanimeerde dieren in de film Jurassic Park. Green slaat op de link met WUR, waar wij ooit gestart zijn. De ontwikkelingen in ons vakgebied (informatietechnologie, Artificial Intelligence en Virtual Reality) zijn heel snel gegaan."

Hoe is het bedrijf ontstaan?

Green Dino bestaat sinds 1994. Medeoprichter Jorrit Kuipers (CTO) en ik hebben hier gestudeerd en daarna onszelf geschoold in ondernemersvaardigheden. Dat was voor de komst van StartHub en StartLife. In die begintijd deden wij projecten voor de Floriade en presenteerden in de WUR-stand een game. Met dat simulatieprogramma maakten we inzichtelijk hoe je een tomatenplukrobot kan bedienen en wat die doet."

Wat doet Green Dino precies en voor wie?

"Simulatie is altijd het codewoord gebleven, hoewel we het nu op allerlei gebieden toepassen. Onze corebusiness is nu vooral software ontwikkelen, produceren en uitgeven voor adaptieve leersystemen. Dat zijn trainingssystemen met ingebouwde instructies om bepaalde procedures te leren. We noemen dat ook wel virtuele laboratoria. Doe je iets goed, dan wordt de begeleiding gaandeweg minder. Doe je iets niet goed, dan krijg je feedback waarom niet. Zo kun je van begin tot einde situaties en procedures trainen die in de realiteit (nog) niet kunnen, of te duur of te gevaarlijk zijn om te simuleren. Bij ons zijn de effectstudies, dus het wetenschappelijk onderzoek naar gedrag heel belangrijk. Daarmee kun je voor de klant onderzoeken wat de toegevoegde waarde is van de innovatie. Klantcontact is daarbij heel belangrijk; je moet aansluiten bij de expertise die de klant al heeft. Wij betrekken onze klanten dan ook bij onze projecten en productontwikkeling vanaf het ontwerp tot en met het testen."

Green Dino richt zich op de toekomst

Kun je concrete voorbeelden geven van jullie werk?

"Getriggerd door corona hebben we samen met de leerstoelgroep Organische Chemie (WUR AFSG) van een destillatieproces een webversie gemaakt. Hiermee kunnen studenten thuis online oefenen. Ze maken online een experimentele opstelling en krijgen daar feedback op. In coronatijd hoefden ze dus niet voor die experimenten naar het echte lab te komen. Het examen moet natuurlijk in het lab worden afgenomen, maar met de webversie hebben de studenten hun vaardigheden al kunnen oefenen.

Een ander voorbeeld is een oversteekspel voor jonge kinderen, dat we met het Donders, een onderzoeksinstituut aan de Radboud Universiteit, hebben ontwikkeld. Daarmee kunnen kinderen leren oversteken. We toetsen en trainen het ruimtelijke inzicht van jonge kinderen in diverse situaties. We werken nu samen met Veilig Verkeer Nederland om het spel naar de markt te brengen voor thuisgebruik en in de toekomst misschien voor gebruik in de klas. De game is te downloaden in de appstores.

Ook hebben we veel gewerkt aan virtuele shops. Zoals voor het Donro-project waarin nudging onderzoek wordt gedaan bij winkelende consumenten. Daarin wordt onderzocht hoe je klanten met licht, muziek of geur naar bepaalde producten kunt leiden."

Hoeveel en wat voor soort mensen werken er bij jullie?

"We zijn op dit moment met 17 mensen. Dat zijn vooral mensen met een informatica- of een kunstzinnige opleiding, denk aan programmeurs (voor de interactie) en 3-D artists (die simulatiemodellen ontwerpen). Onze mensen vertalen procedures in resp. codes en beeld om daarmee virtuele labs te bouwen. Verder hebben we nog een service en supportafdeling. Wat wij bedenken laten we veelal ook zelf maken, zoals bijvoorbeeld rij-simulatoren. Onze visie is dat we voor een zo laag mogelijk prijs, zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met en laten profiteren van onze producten. Je kunt wel enorm dure simulatoren bouwen, maar het gaat erom wat je kan je ermee kan en wat je ervan leert. We zijn aan het werven voor een projectmanager, zodat Jorrit en ik weer de weg op kunnen naar klanten, net als voor corona."

Over corona gesproken, hoe hebben jullie de coronatijd doorstaan?

"Als klein bedrijf met genoeg ruimte hier in PlusUltra I konden we deels op locatie doorwerken op 1,5 meter afstand. Het testen van apparaten gaat niet vanuit huis. Dat zag je bij meerdere labs en vergelijkbare bedrijven. Als bedrijf hebben wij het afgelopen jaar wel last gehad van het stilvallen van de transport en logistieke branche. Aanschaf van apparaten of software is dan het eerste wat wordt uitgesteld. Dat effect van uitgestelde investeringen ondervinden we nu nog. Daarom moeten we nu extra inzetten op accountmanagement."

Wat maakt dat jullie op de Wageningen Campus zitten?

"Dat is historisch ingegeven. Na onze studies bij WUR zijn we hier gebleven. Er zijn natuurlijk veel linken met WUR op het gebied van voedingsonderzoek, alleen computertechnici zijn hier niet zo goed vertegenwoordigd. Daarvoor werken we veel samen met andere universiteiten als Delft (interactie mens en machine), Enschede (robotica) en Eindhoven (automotive).

Hoewel wij ons ook richten op andere onderwerpen dan de Wageningse thema’s, zijn we toch op de campus gebleven. We zitten lekker centraal in Nederland en de campus is een prettige en dynamische omgeving met veel jonge mensen. Wij vinden die het belangrijk om tussen jongeren te zitten voor de ontmoetingen en de inspiratie."

Heeft het voordelen om dicht bij andere startende bedrijven te zitten?

"Wij zitten in Plus Ultra I samen met andere bedrijven en het idee voor de samenwerking met Organische Chemie is letterlijk bij de koffieautomaat ontstaan. Een bewijs voor de functie van een bedrijfsverzamelgebouw. Je bent echt een onderdeel van een levend ecosysteem."

Maken jullie gebruik van de faciliteiten/apparaten op de campus?

"Wij hebben onze eigen faciliteiten en onze eigen apparaten. Het is wel andersom. Voor de laatste WeDay (sportdag) hebben onze rijsimulatoren beschikbaar gesteld. Die verhuren we ook aan derden. Daarmee kun je je rijgedrag trainen onder diverse omstandigheden; met afleiding (zoals telefoon, muziek instellen, slecht nieuws gesprek) of reactievermogen (bijvoorbeeld bij rijden onder invloed). We maken gebruik van de vele data die we de afgelopen decennia zelf hebben verzameld met die simulatoren."

Green Dino - DriveMaster B met beheersysteem

Zijn er nog dingen die je mist op de campus?

"Je zit wel samen met veel startende bedrijven op de campus, maar de ontmoetingen zijn vaak nog toevallig. Ik ga zoveel mogelijk naar lunchcolleges en bijvoorbeeld de opening academisch jaar om op de hoogte te blijven. Maar misschien moet er nog meer worden georganiseerd om elkaar structureel te treffen. Misschien bij elkaar binnenkijken of kennismakingen op de campus 1x per half jaar? Of een soort matching van projecten waarvoor je nog samenwerkingspartners zoekt? Het is belangrijk om bij het zoeken naar nieuwe partijen om mee samen te werken je eerst in de eigen omgeving kijkt, in dit geval de campus."

Hoe zien jullie de toekomst op de campus?

"De komende vijf jaar zitten wij zeker nog op de campus. Verder vooruitkijken is moeilijk. Ook omdat we de effecten van corona nog niet kunnen overzien. Een van de redenen dat we op de campus blijven is dat wij geloven in samenwerking en kennis delen. Wil je blijven innoveren, dan is dat noodzakelijk. Twee weten meer dan één en open source/shared source is de toekomst."