Nieuws

Duurzame landbouw door lange termijn ecologische intensivering

Gepubliceerd op
1 juli 2022

Gegevens van de lange termijnproeven ‘BASIS’ en ‘Bodemkwaliteit op Zand’ zijn gebruikt in een analyse van 30 lange termijnexperimenten uit Europa en Afrika rond de effecten van ecologische intensivering. De studie toont aan dat hoge opbrengsten, vaak verkregen met veel kunstmest, ook behaald kunnen worden met combinaties van meer milieuvriendelijke maatregelen.

Ecologische intensivering gaat over het toepassen van maatregelen zoals een ruimere vruchtwisseling, het inzetten van vlinderbloemigen of het inzetten van organische reststromen. Dit om een zo positief mogelijk effect te hebben op de opbrengst en duurzaamheidsprestaties.

De stikstofinput verlagen

Een belangrijk resultaat van deze studie is dat de voordelen van ecologische intensivering op lange termijn én in een breed scala van context gelden. Voor Nederland betekent dit dat door het toepassen van bovengenoemde maatregelen, de stikstofinput verlaagd kan worden mét behoud van de huidige opbrengstniveaus van gewassen.

Uit de analyse blijkt dat ecologische intensivering positieve effecten heeft op de opbrengst in situaties met een lage stikstofbemesting. Bij een hoge stikstofbemesting zijn de opbrengsten marginaal hoger als ecologische maatregelen worden toegepast. Hierbij is vooral effect te zien bij maatregelen die geen direct effect hebben op de stikstofvoorziening van het gewas. Reduceren van grondbewerking heeft overigens weinig invloed op de opbrengsten.

Onderzoekswijze

Niet onderzocht is hoe het toepassen van de maatregelen economisch doorwerkt en of er andere belemmeringen zijn om ecologische maatregelen toe te passen.

Met methoden uit onderzoek naar geneesmiddelen zijn in 30 lange termijnexperimenten, met een looptijd van tenminste 10 jaar, meer dan 25.000 opbrengsten geanalyseerd van zes gewassen: tarwe, maïs, haver, gerst, suikerbieten en aardappelen.