Wageningen Campus heeft voor bedrijven en organisaties actief in het domein van Agro, Food, Biobased en Gezonde Leefomgeving verschillende vestigingsmogelijkheden, met mogelijkheden voor het realiseren van een eigen gebouw tot het huren van een deel of slechts enkele kantoren in een bedrijfsverzamelgebouw. Zo kunnen organisaties terecht in Plus Ultra, direct bij Wageningen UR, of binnen het AgroBusiness en Science park deel van Wageningen Campus. Ook bestaat de mogelijkheid tot het op projectbasis gebruiken van laboratoria of technologische hal. Starters kunnen terecht in de StartHub of de incubator in Plus Ultra, centraal gelegen op Wageningen Campus.

Ook in de huidige samenleving met optimale virtuele manieren van contact is directe, persoonlijke interactie van groot belang bij het ontstaan van samenwerkingsprojecten, het uitwisselen van kennis en informatie en genereren van nieuwe ideeën. Werknemers van bedrijven, organisaties en kennisinstellingen op en nabij Wageningen Campus werken in een groene en inspirerende omgeving en hebben daar volop gelegenheid voor deze directe interactie, door deel te nemen aan de verschillende (inhoudelijke) activiteiten of het gezamenlijk gebruik van onderzoeksfaciliteiten.

Naast de universiteit, zijn gerenommeerde contractonderzoeksinstituten op Wageningen Campus gevestigd alsmede een scala bedrijven en organisaties die commercieel en/of dienstverlenend actief zijn op het gebied van AgroFood, Biobased of gezonde leefomgeving. Hiermee biedt Wageningen Campus de perfecte basis om samen te werken op zowel fundamentele als toegepaste onderzoeksprojecten. De Triple-Helix - samenwerking tussen kennisinstelling, overheid en bedrijfsleven – is vanzelfsprekend op Wageningen Campus. Die samenwerking geldt zowel met nationale bedrijven, als binnen Europa (hoge succesrate bij binnenhalen EU-projecten) en wereldwijd, met vele wereldwijde samenwerkingsprojecten.

Wageningen University heeft sterk groeiende studentenaantallen en is zeer internationaal (met meer dan 100 nationaliteiten). Een zeer waardevolle poule van creatieve, hoog opgeleide werknemers, zowel voor tijdelijke opdrachten, bijvoorbeeld in de vorm van stage- of afstudeerplekken of gerichte opdrachten via Studenten Consultancy UniPartners. Maar natuurlijk ook een geweldig potentieel voor toekomstige werknemers.